Dynamics 365 Finance    

Dynamics 365 Finance pozwala zwiększyć widoczność finansową oraz rentowność przedsiębiorstwa poprzez automatyzację operacji i monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym, a także zapewnia:

  • Precyzyjne prognozowanie wyników oraz aktualne i ujednolicone raportowanie umożliwiające podejmowanie trafnych decyzji strategicznych, co przekłada się na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa.

  • Szczegółowy widok metryk biznesowych wraz z analizą transakcji dający możliwość szybkiej reakcji, pomagający określić priorytety i ograniczyć błędy.

  • Pełną automatyzację i integrację wszystkich procesów finansowych, w tym księgowości, budżetowania i raportowania, dzięki funkcjonalnościom poszczególnych modułów m.in.: Księga Główna, Zarządzanie gotówką i bankami, Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z dostawcami, Środki trwałe itp. niezależnie od waluty bądź języka stosowanego w danym kraju.

  • Kompleksowe kontrolowanie finansów firmy dzięki intuicyjnym sposobom księgowania wszelkich zdarzeń gospodarczych, jakie mają miejsce w spółce.

  • Minimalizację kosztów oraz optymalizację wydatków dla zwiększenia rentowności poprzez automatyzację procesów.

  • Rekomendacje i proaktywne wskazówki oparte na uczeniu maszynowym, usprawniając tym samym przepływy pieniężne.

  • Szybkie dostosowanie do zmieniających się wymagań poprzez elastyczny, oparty na regułach plan kont.  

FAQ

P: Czy Microsoft Dynamics 365 Finance jest zgodny z polską ustawą o rachunkowości i innymi przepisami polskiego prawa?

O: Producent systemu Microsoft Dynamics 365 dba o stałe utrzymywanie certyfikatu zgodności z ustawą o rachunkowości. Wyspecjalizowane firmy doradcze wystawiają stosowne certyfikaty.

 

P: Czy Microsoft Dynamics 365 nadaje się do obsługi grup spółek, w tym międzynarodowych?

 

O: Wyniki finansowe dla wielu firm grupy łączone są w wyniki dla skonsolidowanej firmy. Oddziały mogą znajdować się w różnych krajach i mogą używać różnych walut. Istnieje wiele opcji do konsolidacji danych.

 

P: W jaki sposób Microsoft Dynamics 365 Finance może mi pomóc w zarządzaniu ryzykiem biznesowym?

 

O: Dynamics 365 Finance pozwala na szybkie dostosowanie do zmieniających się lokalnych i globalnych wymagań finansowych, korzystając z elastycznego, opartego na regułach planu kont. To śledzenie pomaga precyzyjnie zarządzać operacjami finansowymi i ryzykiem, nawet przy często zmieniających się wymaganiach prawnych. Usługa konfiguracji bez kodu upraszcza raporty regulacyjne i podatkowe, fakturowanie elektroniczne i płatności. Funkcje regulacyjne Dynamics 365 Finance obejmują 37 krajów i 42 języki. Funkcje globalnego raportowania elektronicznego i konfigurowalne fakturowanie elektroniczne ułatwiają dostosowanie się do częstych zmian regulacyjnych.

  • LinkedIn
  • Twitter