Dynamics 365 Project Operations

Dynamics 365 Project Operations posiada funkcje kompleksowego zarządzania operacjami.

Rozbudowane narzędzia kontrolne, w tym integracja z Microsoft Project, umożliwiają efektywne zarządzanie operacjami, a szczegółowe pulpity nawigacyjne dodatkowo wspomagają monitorowanie i zatwierdzanie kosztów oraz rejestracji czasu.

 

Dynamics 365 Project Operations posiada:

 

  • Nowoczesne narzędzia prognostyczne umożliwiające optymalne planowanie zasobów

  • Intuicyjne funkcje współpracy zwiększające efektywność zespołów

  • Wbudowane mechanizmy finansowe, które ułatwiają zarządzanie przychodami, kosztami, budżetem i fakturowaniem, pomagając przy tym uzyskać szerszy wgląd w kluczowe wskaźniki kondycji biznesowej takie jak marża i rentowność projektu

  • Usprawnienia sztucznej inteligencji i zwiększonej elastyczności zapewniające dostęp do dokładnych raportów ułatwiających podejmowanie decyzji

  • Całkowitą konfigurowalność i możliwość łączenia z innymi usługami i aplikacjami.

FAQ

P: W jaki sposób Microsoft Dynamics 365 Project Operations może pomóc w zarządzaniu całym cyklem życia projektu, począwszy od sprzedaży, a skończywszy na maksymalizacji rentowności realizacji projektu?

 

O: Microsoft Dynamics 365 Project Operations ujednolica operacyjne przepływy pracy, aby zapewnić widoczność i sprawną współpracę potrzebną do osiągnięcia sukcesu w zespołach - od sprzedaży po finanse. Dynamics 365 Project Operations łączy sprzedaż, organizację zasobów, narzędzia do zarządzania projektami i finansami w ramach jednej aplikacji, aby wygrywać więcej transakcji, przyspieszać dostawy, zwiększać możliwości pracowników i maksymalizować rentowność. Interoperacyjność Project Operations z Microsoft Power BI eliminuje silosy danych i tworzy analizę biznesową, którą można łatwo udostępniać całej organizacji.

 

P: Dlaczego Microsoft Dynamics 365 jest tak ważnym narzędziem?

 

O: Dzisiejsze firmy usługowe oparte na projektach działają na wysoce konkurencyjnym rynku, gdzie zdobywanie nowych kontraktów, przyspieszenie realizacji projektów i zwiększanie marż to poważne wyzwania. Zespoły w tych organizacjach używają odłączonych systemów do sprzedaży, zarządzania projektami, współpracy i finansów, gdy sukces w tym wysoce konkurencyjnym środowisku wymaga zjednoczenia zespołów wokół danych, które można wykorzystać.

 

P: W jaki sposób system Microsoft Dynamics 365 wspomaga zarządzanie projektami?

 

O: System pozwala planować projekty, zbierać poszczególne koszty dotyczące konkretnego przedsięwzięcia, jak również przychody z projektu, a następnie raportować marże.

  • LinkedIn
  • Twitter