Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) – przekształć nieaktualne w zautomatyzowane.

Microsoft Power Automate pozwala zautomatyzować powtarzające się ręczne zadania i procesy, dzięki czemu użytkownik może skupić się na rozwoju i tworzeniu wartości. Wykorzystując dostępne konektory, można tworzyć przepływy działające pomiędzy wieloma aplikacjami (lokalnymi lub w chmurze) sprawiając, że organizacja staje się bardziej wydajna.

Połączenie RPA z Power Automate (UI Flows oraz WinAutomation) pozwala na obsługiwanie zarówno prostych, jak i skomplikowanych scenariuszy, poprzez nagrywanie kliknięć myszki, użycia klawiatury, wprowadzania danych. Automat może następnie powtarzać wielokrotnie te działania, pozwalając na integrację z bardziej złożonymi przepływami. RPA pozwala tworzyć i uczyć boty, aby obsługiwały powtarzalne zadania w procesach nadzorowanych – wykonywanych w czasie rzeczywistym lub nienadzorowanych, które są wyzwalane konkretnym zdarzeniem lub zaplanowane automatycznie.

FAQ

P: Jakie procesy można obsługiwać technologią RPA?

 

O: Wszystkie powtarzalne czynności, których duża skala uzasadnia zastosowanie robotów. Wszędzie tam, gdzie wykonywane przez pracowników operacje na systemie są nużące, skutkują dużą rotacją, jak również w tych procesach, w których błędy niosą za sobą duże negatywne skutki dla biznesu.

 

P: Dlaczego warto wybrać rozwiązanie do automatyzacji procesów od firmy Microsoft?

 

O: Microsoft posiada gotowe konektory do setek aplikacji i usług, zarówno lokalnych, jak i w chmurze. Procesy w codziennie używanych aplikacjach zostają zautomatyzowane dzięki bezproblemowej integracji między usługą Dynamics 365, platformą Microsoft 365 i platformą Azure.

 

P: Czy potrzebuję głębokiej wiedzy technicznej, aby zautomatyzować procesy za pomocą usługi Power Automate?

 

O: Usługa Power Automate umożliwia każdemu, kto zna proces biznesowy, utworzenie powtarzalnego przepływu, który po uruchomieniu przystępuje do działania i wykonuje proces. Oprócz prostych przepływów pracy usługa Power Automate może wysyłać przypomnienia o zaległych zadaniach, przenosić dane biznesowe między systemami zgodnie z harmonogramem, rozmawiać z ponad 275 źródłami danych lub dowolnym publicznie dostępnym interfejsem API, a nawet może zautomatyzować zadania na komputerze lokalnym, takie jak przetwarzanie danych w programie Excel. Wszystko to może być wykonane na wielu poziomach umiejętności, od typowych użytkowników biznesowych po informatyków, korzystających z platformy Power Automate bez kodu lub z niską koniecznością używania kodu.

  • LinkedIn
  • Twitter