Dynamics 365 SCM

Dynamics 365 SCM umożliwia tworzenie elastycznego i odpornego łańcucha dostaw opartego na niezawodnych funkcjach aplikacji Microsoft.

Funkcje te zapewniają: 

  • Maksymalizowanie wydajności i rentowności dzięki usprawnionemu zarządzaniu, skutecznemu planowaniu zapasów i efektywnemu organizowaniu transportu.

  • Osiągnięcie przewagi rynkowej poprzez ograniczanie przestojów i automatyzację korzystającą z Internetu rzeczy.

  • Optymalne utrzymywanie zapasów dzięki uczeniu maszynowemu.

  • Zwiększenie produktywności personelu, dzięki rzeczywistości mieszanej.

  • Osadzone analizy usługi Power BI przyśpieszają procesy przychodzące i wychodzące przy jednoczesnej redukcji kosztów.

FAQ

P: W jaki sposób Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management może pomóc zoptymalizować łańcuch dostaw?

O: Ze względu na jego “chmurową” właściwość posiada dostęp do szerokiego wachlarza potężnych narzędzi mogących wspomóc optymalizację łańcucha dostaw. Zintegrowane z poszczególnymi obszarami firmy analizy Power BI pozwalają na bieżąco kontrolować najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe. Uczenie maszynowe (Azure Machine Learning) może zostać wykorzystane do poprawienia jakości prognozowania oraz utrzymywania stanów magazynowych na możliwie niskim poziomie, a Internet rzeczy (IoT) pozwoli na zminimalizowanie kosztów związanych z przestojami poprzez zapewnienie optymalnej obsługi parku maszynowego firmy.

 

P: W jaki sposób rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management może pomóc zautomatyzować i usprawnić procesy?

 

O: Dzięki integracji sprzedaży i zakupów z funkcjami zarządzania łańcuchem dostaw otrzymujemy  pełen obraz łańcucha dostaw w różnych lokalizacjach i strefach czasowych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i IoT, pozwala uzyskać wgląd w każdą transakcję, od zamówienia po realizację i dostawę końcową.

 

P: W jaki sposób system Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management może pomóc mi w zarządzaniu informacjami o produktach?

 

O: Zarządzanie informacjami o produkcie w Dynamics 365 Supply Chain Management służy do tworzenia i obsługi repozytorium produktów przedsiębiorstwa. To repozytorium zawiera definicje wszystkich produktów, które organizacja kupuje, przechowuje, dystrybuuje, wytwarza i sprzedaje. Informacje o produktach zapewniają większym organizacjom scentralizowane, ustrukturyzowane podejście do tworzenia i utrzymywania podstawowych danych. Te dane obejmują definicje produktów. Mniejsze organizacje, które wymagają bardziej zdecentralizowanego podejścia, mogą tworzyć i utrzymywać swoje produkty z pewnymi ograniczeniami. Dynamics 365 Supply Chain Management automatycznie dodaje produkty do współdzielonego repozytorium produktów.

  • LinkedIn
  • Twitter